Datum Kyu (band) Examens bekend: **Wordt verplaatst**

Door het coronavirus is de voorbereidingstijd voor onze jeugd én volwassenengroep te kort.
De datum voor het eerstvolgende Kyu examen wordt daarom verplaatst.

 

Datum is op dit moment nog onbekend. Binnenkort publiceren wij op deze pagina een nieuwe datum.

 

Op woensdag XX 2020 organiseren wij onze jaarlijkse Kyu (band) Examens
 

Voor dit jaar hebben wij in overleg met de examinatoren de datum voor de jaarlijkse Kyu examens vastgesteld op:
woensdag XX 2020

 
Op maandag XX a.s. houden wij eerst een Proefexamen.
Tijdens het proefexamen wordt het hele Kyu examen (zonder examinatoren) exact doorlopen zoals dat op woensdag XX a.s. op het echte examen ook wordt gedaan en is bedoeld om de karateka’s extra goed klaar te stomen voor het Kyu (band) examen.

Zeker voor onze karateka’s voor wie een Kyu examen nieuw is, zorgt het proefexamen ervoor dat iedereen weet wat hij/zij tijdens een Kyu examen kan verwachten, wat de examinatoren van hen verwachten en krijgen zij een goed beeld van hoe zo’n examen in zijn werk gaat en kan iedereen vóór of direct na het proefexamen nog vragen stellen aan Sensei Antonio over zijn/ haar examen.
 

Goed om te weten:

 • op de dag van de Kyu (band) examens worden de reguliere karatelessen vervangen door het Kyu examen;
 • op de dag van de Kyu examens maken wij als leuke herinnering van iedereen foto’s, welke wij plaatsen op onze website op een met een wachtwoord beveiligde pagina welke alleen door onze eigen leden, ouders van leden en door het bestuur van Shidoshi-do bekeken kunnen worden;
 • Sensei Antonio bekijkt en beslist vlak vóór of vlak na de meivakantie wie er klaar zijn voor een Kyu examen en voor welke Kyu graad (bandkleur) hij/ zij examen mag doen. Alle karateka’s die examen mogen doen krijgen allemaal een envelop met daarin een officiële uitnodiging voor het Kyu examen;
 • op maandag XX a.s. wordt tijdens de karateles het proefexamen gehouden.
  op deze dag kan iedereen nog vragen stellen aan Sensei Antonio over het Kyu examen, zijn/ haar examenstof of over de exameneisen;
 • op woensdag XX a.s. – op de dag van de Kyu (band) examens worden er geen vragen meer beantwoordt over de examenstof en/of exameneisen.
  Sensei Antonio en de examinatoren gaan er op de dag van het examen vanuit dat iedere examenkandidaat alle kennis en vaardigheden bezit
  om zijn/ haar examen goed te kunnen uitvoeren. Iedere examenkandidaat heeft immers een aantal weken vóór het examen voldoende gelegenheid gehad om vragen te stellen;
 • onze Kyu examens zijn praktijkexamens. Tijdens onze Kyu examens zal een mondeling of schriftelijke overhoring nooit onderdeel uitmaken van onze Kyu examens. Iedere examenkandidaat doorloopt onder leiding van Sensei Antonio alle examenonderdelen uit zijn/ haar examenprogramma en laat daarbij zijn/ haar kennis en vaardigheden aan de examinatoren zien.

 

Klik hier voor meer informatie over de examens, de exameneisen per Kyu graad (bandkleur)
en wat de kosten zijn van het examen.