Beleidsmaatregelen – Grensoverschrijdend Gedrag

 

Beleidsmaatregelen van Shidoshi-do

 
Om misbruik, pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de kans op een dergelijk incident zo klein mogelijk te maken, hebben wij beleidsmaatregelen getroffen omtrent onze aannamebeleid leraren Karate-do of assistent-leraren Karate-do, begeleiders of ander vrijwilligers.
 
Om deze beleidsmaatregelen verder uit te breiden hebben wij ook de gedragsregels van het internationale sportorgaan NOC*NSF, volledig overgenomen.
 
Hieronder leest u meer over het aannamebeleid en de gedragsregels die wij beide binnen Shidoshi-do als beleid hebben ingevoerd.
 

1. Aannamebeleid leraren Karate-do of assistent-leraren Karate-do, begeleiders of ander vrijwilligers

Bij het aanstellen van leraar Karate-do of assistent-leraar Karate-do, begeleider of ander vrijwilliger, heeft het NOC*NSF voor het aannamebeleid een standaard procedure opgesteld wat sportorganisaties kunnen overnemen. Het bestuur van Shidoshi-do heeft het volledige aannamebeleid van het NOC*NSF overgenomen en als beleid ingevoerd. De procedures van het aannamebeleid wordt dan ook standaard bij iedere aanstellingsprocedure gehanteerd.
 
Het aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen waardoor een sportorganisatie een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat de sporters (in ons geval; karateleden) binnen Shidoshi-do in veilige handen zijn. Daarom doorlopen wij bij het aanstellen van nieuwe karate leraren en assistent-leraren, vrijwilligers, begeleiders meerdere stappen.
 
Deze stappen omvatten o.a.:

  • een kennismakingsgesprek
  • referentie check bij sportverenigingen waar hij/ zij heeft gewerkt
  • starten van de procedure voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Onderwijs

 
Wilt u het volledige document van ons aannamebeleid inzien? Klik dan hier.
 
Vanaf 28 Augustus 2019 dienen alle karate leraren en assistent-leraren van Shidoshi-do iedere karateles of zelfverdediging workshop een kopie van zijn/ haar (geldige) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij zich te hebben. Zij moeten dit vóór of na iedere karateles of zelfverdediging workshop kunnen tonen wanneer u als karatelid, ouders/ verzorgers of deelnemer van onze zelfverdediging workshop, hierom vraagt. Het bestuur bewaard de originele VOG’s van alle karate leraren, assistent-leraren, begeleiders, trainers, coaches of andere vrijwilligers.
 

Karate leraren van een andere karateschool die wij uitnodigen om bij ons als gastleraar een karate stage/ gastles te komen geven, vallen buiten onze aannamebeleid en verplichten wij dan ook bijv. niet om een VOG te kunnen overhandigen. Dit heeft te maken met het feit dat wij (het bestuur) de gastleraar in bijna alle gevallen goed kennen, het in bijna alle gevallen gaat om erkende/ gediplomeerde leraren die bij zijn/ haar bond sowieso gebonden is aan allerlei regels omtrent grensoverschrijdend gedrag, de hoeveelheid werk en tijd de procedures van het aannamebeleid kosten en het eenmalige karakter van een karate stage/ gastles. Bij de karate stage/ gastles is bovendien standaard altijd een karate leraar van Shidoshi-do aanwezig en is verantwoordelijk voor het handelen en gedrag van de gastleraar. Onze eigen karate leraar houdt dus tijdens een karate stage/ gastles misbruik, pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag ten alle tijden in de gaten.

 

2. Gedragsregels NOC*NSF

In de sport is de relatie tussen de trainer/ leraar, begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft Shidoshi-do sport gedragsregels van het NOC*NSF overgenomen en als beleid ingevoerd, gericht op leraren Karate-do, assistent-leraren Karate-do, begeleiders, trainers, coaches, kaderleden etc.
 
De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond (in ons geval de Karate-do Bond Nederland, kortweg: KBN).
De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen een karate leraar, assistent-leraar of een begeleider en de sporter (karatelid).

 
Voordat een karate leraar, assistent-leraren, begeleider, trainer, coach of andere vrijwilliger bij Shidoshi-do aan de slag gaat, verplichten wij hem/ haar akkoord te gaan met de gedragsregels. Hij/ zij moet het document ondertekenen waarmee hij/ zij zichzelf verplicht en committeert om zich ten alle tijden en onder alle omstandigheden en situaties aan de gedragsregels te houden en daarmee tevens aangeeft bekend te zijn met de gedragsregels welke zijn opgesteld door het sportorgaan NOC*NSF.
 
Alle karate leraren en assistent-leraren van Shidoshi-do dienen iedere karateles of zelfverdediging workshop een kopie van het getekende document bij zich te hebben. Zij moeten dit vóór of na iedere karateles of zelfverdediging workshop kunnen tonen wanneer u als karatelid, ouders/ verzorgers of deelnemer van onze zelfverdediging workshop, hierom vraagt. Het bestuur bewaard de originele getekende documenten van alle karate leraren, assistent-leraren, begeleiders, trainers, coaches of andere vrijwilligers.

 
Wilt u het volledige document van de gedragsregels inzien? Klik dan hier.
 

Karate leraren van een andere karateschool die wij uitnodigen om bij ons als gastleraar een karate stage/ gastles te komen geven, vallen buiten onze gedragsregels en verplichten wij dan ook bijv. niet om het document gedragsregels te ondertekenen. Dit heeft te maken met het feit dat wij (het bestuur) de gastleraar in bijna alle gevallen goed kennen, het in bijna alle gevallen gaat om erkende/gediplomeerde leraren die bij zijn/ haar bond sowieso gebonden is aan allerlei regels omtrent grensoverschrijdend gedrag en het eenmalige karakter van een karate stage/ gastles. Bij de karate stage/ gastles is bovendien standaard altijd een karate leraar van Shidoshi-do aanwezig en is verantwoordelijk voor het handelen en gedrag van de gastleraar. Onze eigen karate leraar houdt tijdens een karate stage/ gastles ten alle tijden in de gaten of de gastleraar zich aan onze gedragsregels houdt.