De geschiedenis van Shotokan Karate-do

 

Volgens de legende is Karate ongeveer 2000 jaar geleden in China ontstaan. In deze tijd leefde er een Indische monnik Daruma Taichi geheten, die in het klooster van Chaolin-Zsu de boedhistische leer onderwees. Zijn onderwijs en tucht waren echter zo streng , dat de leerlingen allen het bewustzijn verloren. Daruma wilde dit voorkomen en stelde daartoe een soort fysiologische techniek samen, die zijn leerlingen lichamelijk en geestelijk moest sterken en hen zou beschermen op verre reizen.

 
Later kregen deze monniken de naam van de geweldigste vechters van China te zijn en werd de stijl van zelfverdediging die ze beoefenden, Chaolin-Zsu-tempelboks of Kempo genoemd.

 
Aangezien Cina en Okinawa van oudsher met elkaar in betrekking stonden, duurde het niet lang of deze Zelfverdedigingstechniek drong ook door tot Okinawa, waar het gecombineerd werd met een methode van vuistvechten en de naam Okinawa-Te kreeg. Toen ongeveer 500 jaar geleden een koning aan het bewind kwam
(Hashi, van de Okinawa Sho-dynastie), die alle wapendracht verbood, kwam het ongewapende gevecht tot grote ontwikkeling.

 
Pas omstreeks 1920 demonstreerde een inwoner van Okinawa deze verdedigingstechniek voor het eerst in het openbaar in Japan. Zijn naam was Gichin Funakoshi.

 
Hij werd in 1869 in Shuri, Okinawa geboren. Op elf jarige leeftijd beoefende hij reeds Karate onder leiding van grootmeesters van die tijd. Toen hij zichzelf een meester kon noemen werd het okinawa-Te ofterwel het moderne Japanse Karate gevormd.

Deze techniek werd in Japan snel populair en in 1948 werd de Japan Karate Associatie (JKA) opgericht met
Gichin Funakoshi aan het hoofd, waardoor Karate een snelle technische vooruitgang boekte. Bovendien maakte deze organisatie het mogelijk voor de meesters om hun krachten te bundelen, wat leidde tot de huidige vorm van Karate in zijn drie aspecten van zelfverdedigingstechniek, lichaamscultuur en sport.

Toen Grootmeester Gichin Funakoshi in april 1957 stierf, telde zijn kunst reeds duizenden aanhangers, die ervoor zorgden dat Karate over de hele wereld werd verspreid. Gichin Funakoshi mag dan ook werkelijk als de vader van het moderne Shotokan Karate-do beschouwd worden.