Inleiding – Grensoverschrijdend Gedrag

 

 
Het is regelmatig op het nieuws (geweest); gevallen van misbruik, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen door toedoen van een vrijwilliger, trainer, coach of leraar.

Bij Shidoshi-do stellen wij alles in het werk om misbruik, pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Er is helaas geen enkele karateschool ter wereld die 100% garantie kan geven dat dit nooit zal voorkomen. Wel kunnen wij van Shidoshi-do de 100% garantie geven dat wij er alles aan doen om dit soort zaken te voorkomen en de kans op een dergelijke incident, zo klein mogelijk te maken.
Tevens vinden wij het belangrijk om deze onderwerpen bij onze karateleden en ouders/ verzorgers bespreekbaar te maken en te houden. Daarom is het van belang dat het bestuur van Shidoshi-do beleid maakt dat daarop is gericht.

 
Als bestuur willen wij de zaken binnen Shidoshi-do goed op orde hebben. De constante zorg en alertheid voor een veilige omgeving is daarin essentieel.
Wij willen tenslotte een situatie en omgeving scheppen waarin alle karateleden jong of ouder, onbezorgd en met plezier kunnen trainen. Daarbij hoort dat wij maatregelen nemen om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen (o.a. zoals hierboven genoemd), te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, mocht een dergelijk ernstig incident zich onverhoopt toch voordoen.
 
Wij laten hier geen enkel misverstand over bestaan: als een dergelijk incident zich onverhoopt ooit bij ons voordoet, wordt u als karatelid of ouders/ verzorgers direct op de hoogte gesteld, nemen wij onmiddellijk gepaste maatregelen en schakelen wij direct de politie in.

 
Jaarlijks komen verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag voor in de sport. U kunt daarbij denken aan misbruik, pesten, discriminatie, geweld, geweldpleging, overmatig drankgebruik, matchfixing, het gebruik van doping, drugs, het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één op één situaties maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Skype). Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend. Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd.
 
Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social-) media naar buiten komt hebben wij met z’n alle niet in hand. Als bestuur van Shidoshi-do vinden wij iedere zaak van Grensoverschrijdend Gedrag er een teveel! Daarom besteden wij er ook aandacht aan op deze pagina en op de pagina Beleidsmaatregelen – Grensoverschrijdend Gedrag

 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bijv. Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Een aantal gemeenten zijn de laatste tijd zeer actief om in alle sectoren, waaronder de sport, een preventief beleid tegen Seksuele Intimidatie op te zetten en te ondersteunen. Ook andere thema’s zoals pesten, discriminatie en het gebruik van geweld krijgen steeds meer aandacht.

 
Internationale sportorgaan NOC*NSF merkt uit toenemende adviesaanvragen dat zowel de preventie als de repressie van alle vormen van Grensoverschrijdend Gedrag, of wel het organiseren van een sociaal veilige sportomgeving, bij steeds meer sportbonden én sportverenigingen hoog op de agenda staat.