De KBN Vanencompetitie, wat is dat nu precies?

 
Omdat wij zijn aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) mogen onze jeugd karateka’s deelnemen aan de KBN Vanencompetitie.
Het doel van de Vanencompetitie is om enerzijds jeugd karateka’s op een laagdrempelige manier ervaring te laten opdoen met het wedstrijdkarate en anderzijds om het plezier in karate te vergroten. De jeugd heeft bij de Vanencompetitie zelf de keus of zij willen deelnemen aan de wedstrijdonderdelen Kata of Kumite (sparren) of om deel te nemen aan beide onderdelen.

De naam “Vanencompetitie” is destijds gekozen omdat de deelnemende jeugd na een bepaald aantal behaalde punten, een nieuw Vaantje krijgen.

Alle deelnemende kinderen krijgen met elk wedstrijdpartij punten, of ze nu winnen of verliezen, ze worden altijd beloond voor hun inzet! Alle kinderen gaan sowieso altijd elke Vanencompetitiedag naar huis met een mooie oorkonde waarop hun nieuwe saldo aan behaalde punten is opgeschreven.

Telkens al zij 100 punten hebben behaald, krijgen ze een nieuw vaantje met een nieuwe kleur, wat staat voor een hoger wedstrijdniveau. Hartstikke leuk voor de kinderen en voor de ouders is het ook zeker super leuk om hun kinderen plezier te zien hebben met karate en naar huis gaan met nieuwe punten of zelfs met een nieuw behaalde vaantje.

 
De Vanencompetitie wordt jaarlijks minimaal 4x op een zaterdag of een zondagmiddag georganiseerd en is alleen toegankelijk voor jeugd van 6 t/m 17 jaar die lid zijn van de KBN. De kosten voor deelname aan de KBN Vanencompetitie zijn per deelnemer € 6,- per competitiedag, per wedstrijdonderdeel.

Bij deelname dient u de betaling te voldoen aan Shidoshi-do, waarna wij als karateschool, voor alle inschrijvingen de betaling voldoen aan de organiserende karatescholen.

 
Omdat wij als karateschool de KBN Vanencompetitie erg belangrijk vinden voor o.a. de (karate)ontwikkeling van onze jeugd, omgaan met winst en verlies, het plezier in karate en dit een positieve bijdrage levert aan de voorbereiding op band examens, willen wij graag dat onze jeugd karateka’s die lid zijn van de KBN, allemaal zoveel mogelijk deelnemen aan de KBN Vanencompetitie. Omdat het het gewoon ontzettend leuk is om mee te doen!

 
Shidoshi-do beschikt over twee coaches die de KBN erkende Accredited Coach Pas hebben behaald. Zij hebben middels de KBN coach cursus, kennis genomen van alle wedstrijdregels en weten zij wat er tijdens wedstrijden qua coaching wel of niet is toegestaan. Tijdens elke editie van de Vanencompetitie wordt onze jeugd straks altijd begeleidt door onze eigen KBN erkende coaches. Wij gaan met een leuke en hechte groep jeugdleden, ouders, begeleiders en (erkende) coaches gezamenlijk naar elke editie van de KBN Vanencompetitie.

Vanwege de geldende maatregelen tegen het coronavirus hopen wij op 19 september 2020 voor het eerst met onze jeugd naar de KBN Vanencompetitie in Leeuwarden (editie regio Friesland) te kunnen gaan.

 
Op de website van de Karate-do Bond Nederland (KBN) leest u meer over de opzet, doelstellingen en het beloningssysteem van de Vanencompetitie: https://www.kbn.nl/wedstrijden/vanencompetitie
 

Hieronder een leuke impressie van de KBN Vanencompetitie met daarin uitleg over de opzet van deze super leuke en leerzame karatecompetitie.

 

 

De verschillende edities van de KBN Vanencompetitie

 
Op dit moment bestaan er 3 verschillende edities (regio’s) waar de KBN Vanencompetities altijd plaatsvinden. Dit zijn:

    • Vanencompetitie regio Friesland, in Leeuwarden, georganiseerd door Sportschool Satsumadori
    • Vanencompetitie regio Midden, in Harderwijk, georganiseerd door Sportschool J.v.d. Hoofdakker
    • Vanencompetitie regio Zuid, in Tilburg, georganiseerd door karatescholen Enso Karate-do en Furinkazan

Alle Vanencompetities worden altijd georganiseerd in samenwerking met de Karate-do Bond Nederland (KBN).
 

Overzicht reeds aangekondigde edities van de KBN Vanencompetitie

Editie/ Regio
Datum
Plaats
Informatie
KBN Vanencompetitie regio Friesland Zaterdag 19 september 2020* Leeuwarden Klik hier voor informatie over de exacte locatie, kosten en tijden van deze Vanencompetitie

* doorgang van deze editie is afhankelijk van de maatregelen die door het kabinet zijn opgelegd in strijd tegen het coronavirus (COVID-19)
 

Zodra er een nieuwe editie van de KBN Vanencompetitie bekend is, wordt het bovenstaande overzicht en onze agenda op de website altijd direct door ons bijgewerkt.

 

 

Voorbereiding op een Vanencompetitiedag

 
Om onze jeugd voor te bereiden op een KBN Vanencompetitiedag, willen wij vlak vóór een Vanencompetitiedag, een wedstrijdtraining gaan geven dat puur gericht is op de eerstvolgende Vanencompetitiedag. Onze Sensei wil d.m.v. een extra (wedstrijd) training graag in onze jeugd investeren. Het bestuur van Shidoshi-do moet op dit moment nog beslissen of dit inderdaad vanwege beschikbaarheid van de zaal, coaches en de kosten, ook daadwerkelijk kan.

Het is de bedoeling dat als er op een zaterdag of zondag een Vanencompetitiedag is, dat alleen de jeugd die lid is van de KBN en aan de Vanencompetitie gaat deelnemen, de vrijdag dáárvoor een wedstrijdtraining krijgt. Omdat deze extra wedstrijdtraining puur ter ondersteuning is van een Vanencompetitiedag, zal deze alleen vlak vóór een Vanencompetitiedag worden gegeven. Het gaat dus niet om een extra training die elke week zal plaatsvinden, maar alleen als er in dat weekend een Vanencompetitiedag wordt georganiseerd en alleen voor de jeugd die aan de Vanencompetitie gaat deelnemen.

 

 

Wedstrijdregels

 
Natuurlijk zijn er voor de wedstrijdonderdelen Kata en Kumite allerlei wedstrijdregels waar alle wedstrijdkarateka’s én alle coaches zich aan dienen te houden, om de wedstrijden zo eerlijk en veilig mogelijk te laten verlopen. De scheidsrechters en (indien aanwezige) wedstrijdofficials zien erop toe dat iedereen zich aan de wedstrijdregels houdt. Onze twee KBN Accredited Coaches zullen onze jeugd begeleiden en hen helpen de wedstrijdregels te leren begrijpen, maar ook om deze tijdens de Vanencompetitie leren toe te passen.

De Karate-do Bond Nederland (KBN) heeft het grootste deel van de wedstrijdregels van de internationale (grote) sportbond World Karate Federation (WKF) overgenomen, en hanteert deze voor alle wedstrijdevenementen die de KBN in Nederland organiseert, dus ook voor de KBN Vanencompetitie.

 
Op onze website hebben wij animatiefilmpjes (bron: YouTube) geplaatst die (in het Engels) op een eenvoudige en begrijpelijke manier de wedstrijdregels uitleggen. Het lezen van het uitgebreide KBN/ WKF wedstrijdreglement is daarom niet nodig. De essentiële wedstrijdregels worden in de animatiefilmpjes uitgelegd.

Wij raden ook zeker de ouders van onze jeugd aan om zodra de KBN Vanencompetities weer worden hervat, de animatiefilmpjes regelmatig te bekijken zodat u begrijpt waarom uw kind(eren) een partij gewonnen of verloren heeft. Hieronder kunt u naar de pagina’s gaan met daarop de betreffende animatiefilmpjes.
 

  • klik hier voor de Algemene wedstrijdregels en de Uitgangspunten van het wedstrijdkarate
  • klik hier voor de wedstrijdregels Kata
  • klik hier voor de wedstrijdregels Kumite en de uitleg over het strafpuntensysteem bij Kumite