Voorbereiding Danexamen – Zwarte Band


Als een karatelid/ karateka de 1e Kyu heeft behaald en klaar is voor het zwarte band (Dan)examen, kan hij/ zij een officieel landelijk Danexamen afleggen bij de
Karate-do Bond Nederland (KBN), om een zwarte band (Dangraad) te behalen.

Onze eigen Sensei (Antonio) heeft zelf meerdere Danexamens afgelegd en heeft daarmee persoonlijk meer dan genoeg ervaring opgedaan met de intensieve voorbereiding op het Danexamen en weet daardoor hoe examinatoren naar een Danexamen kijken, welke facetten er belangrijk zijn en hoe een karateka zich het beste kan voorbereiden op het Danexamen.

Wanneer een karateka de 1e Kyu graad (de hoogste bruine bandniveau) heeft behaald, en hij/ zij de ambitie heeft om een zwarte band te bemachtigen, zal Sensei Antonio voor de betreffende karateka van Shidoshi-do een persoonlijk Danexamen plan opstellen om dat doel te bereiken. Alvorens onze Sensei dit plan kan gaan opstellen, moet de karateka goed beseffen waar hij/ zij aan begint.

inzet
De weg naar het behalen van een zwarte band (graad) is een zeer intensief proces, waarbij er door de karateka heel veel extra inzet, tijd en energie moet worden gestoken om dat doel te bereiken. De weg naar een zwarte band (graad) moet men daarom echt niet onderschatten.

Omdat de Sensei zelf ook veel extra tijd, inzet en energie steekt in iedere karateka om dat doel te bereiken, maakt de Sensei daarom met de betreffende karateka afspraken over de benodigde inzet die de Sensei van de karateka verwacht, en wat de karateka van de Sensei mag verwachten.

 

Inzet ter voorbereiding op het Danexamen

;
Bij het bepalen of een karateka klaar is voor een Danexamen is bij Shidoshi-do het advies van Sensei Antonio bindend.
Na overleg met de betreffende karateka beslist Sensei Antonio of de karateka zich kan aanmelden voor het proefexamen van het Shotokan 4e Platform.
De volgende aspecten worden daarin meegewogen:

 • de hoeveelheid extra tijd, moeite en energie onze Sensei in de betreffende een karateka steekt om hem/ haar voor te bereiden voor een Danexamen
 • de bereidheid van de karateka om zelf ook veel extra tijd, moeite, inzet en energie in de voorbereiding te steken tijdens het doorlopen van het (zware/ lange) trainingstraject
 • bij Shidoshi-do zo min mogelijk aantal trainingen hebben gemist, in het jaar voorafgaand aan het Danexamen (inzet aspect)
 • inzet van de karateka: bij Shidoshi-do hebben wij als uitgangspunt dat de karateka zoveel mogelijk Danexamentrainingen volgt, waarbij Sensei Antonio met iedere examenkandidaat afspraken maakt over het totaal aantal Danexamentrainingen dat hij/ zij bij het Shotokan 4e Platform gevolgd moet hebben, om later formeel toestemming te krijgen van Sensei Antonio voor deelname aan het proefexamen
 • Sensei Antonio moet zijn handtekening zetten op het inschrijfformulier van het KBN Danexamen. Zonder deze handtekening kan een karateka van Shidoshi-do niet deelnemen aan het Danexamen van de KBN. De handtekening staat tevens symbool voor het vertrouwen dat Sensei Antonio in de karateka heeft, dat hij/ zij het Danexamen met succes zal afleggen en zijn/haar Dangraad zal behalen.

 

Globaal bestaat een Danexamen plan van Shidoshi-do uit de volgende onderdelen:  

 • planning: een karatelid/ karateka moet erop rekenen dat hij/ zij minimaal een jaar lang zowel binnen als buiten Shidoshi-do (deelnemen aan Danexamentrainingen) veel/ extra moet trainen om het gewenste Danexamen niveau te bereiken
 • op maat gemaakt persoonlijk plan, opgedeeld in verschillende fases: op basis van de planning, de kennis en vaardigheden van de karateka en het Dan examenprogramma waarin de karateka examen wil doen
 • het leren kennen en onder de knie krijgen van het Dan examenprogramma van het Shotokan 4e Platform
 • afspraken over het totaal aantal te volgen Danexamentrainingen van het Shotokan 4e Platform

S4P

Onze Sensei stelt voor ieder karatelid een persoonlijk en op maat gemaakt plan op, waardoor de exacte inhoud van dit plan altijd voor iedere karateka er anders uit ziet.

 

Shotokan 4e Platform

Binnen de Karate-do Bond Nederland zijn in de loop der jaren meerdere stijlgroepen ontstaan, die elk eigen Dan examenprogramma’s hebben ontwikkeld, waarbij karate beoefenaars onder de vlag- en verantwoordelijkheid van de KBN een Danexamen kunnen afleggen. Omdat alle diploma’s van de KBN (lerarendiploma’s en Dangraad diploma’s) geaccrediteerd en bekrachtigd zijn door het overkoepelende sport orgaan Nederlands Olympisch Comite*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), zijn alle KBN diploma’s internationaal wereldwijd erkend.

Onze eigen Sensei Antonio heeft zelf zijn 1e én 2e Dan behaald via het Dan examenprogramma van het Shotokan 4e Platform. Deze stijlgroep is opgericht door Sensei Dimitra Limneos (6e Dan) en bestaat uit zeer hoog gekwalificeerde Sensei’s die onder leiding van Sensei Dimitra, tijdens Danexamentrainingen de verschillende examenprogramma’s behandelen en tijdens de KBN Danexamens optreden als officieel erkende examinatoren van de KBN.

 

Omdat onze Sensei zelf zeer goede en uitstekende ervaringen heeft met het voorbereiden op een Danexamen via het Shotokan 4e Platform (S4P), heeft Shidoshi-do een bewuste keus gemaakt om zich naast de KBN, als karateschool ook bij het S4P aan te sluiten. Daardoor volgen wij de normen, waarden en Dan examenprogramma’s van het S4P. Als een karateka zich bij ons wil voorbereiden op een Danexamen, zal hij/ zij dus het examenprogramma gaan volgen van het S4P.

Het plan dat onze Sensei opstelt, ter voorbereiding op een Danexamen, zal dan ook de Dan examenprogramma’s van het S4P als uitgangspunt nemen.

Activiteiten van het Shotokan 4e Platform:
 • 6 à 8 x per maand, (lokale/ regionale) Danexamentraining bij karatescholen (in Nederland) die zijn aangesloten bij het Shotokan 4e Platform (S4P), onder leiding van Sensei Dimitra Limneos (6e Dan)
 • 2x per jaar, lerarenbijeenkomst S4P voor KBN Rijkserkende leraren
 • 2x per jaar, proefexamen S4P
 • 2x per jaar, Landelijk Danexamen bij de Karate-do Bond Nederland (KBN)
 • 2x per jaar, bijzonder KBN Danexamen (landelijk) – speciaal Danexamen bedoelt voor karateka’s met een geestelijk en/of lichamelijk beperking

 

Voordelen Dan examenprogramma’s van het Shotokan 4e Platform (S4P):
 • groot aanbod van lokale/ regionale Danexamentrainingen, onder leiding van Sensei Dimitra Limneos
  Klik hier voor het actuele aanbod van het S4P
 • tijdens alle Danexamentrainingen les krijgen van zeer hoog gekwalificeerde Sensei’s, inclusief Sensei Dimitra (6e Dan) zelf
 • hoge betrokkenheid van alle Sensei’s: het hele team van het S4P heeft maar één doel: karateka’s zoveel en zo goed mogelijk voorbereiden op een Danexamen. Men wil dat jij slaagt en daarmee jouw doel bereikt
 • uitstekende stapsgewijze begeleiding naar een Danexamen
 • uitgebalanceerde en uitdagende Dan examenprogramma’s van hoog niveau, die regelmatig worden bijgewerkt om de kwaliteit van het Shotokan Karate-do in Nederland op peil te houden
 • proefexamen dat verplicht is voor alle examenkandidaten die examen willen doen voor de 1e, 2e en 3e Dan.
  Bij het proefexamen wordt er getoetst of een examenkandidaat de examenstof en het examenniveau voldoende beheerst, waarbij er geen tot weinig nog moet worden bijgeschaafd om maximaal kans te maken op het echte/ reguliere KBN Danexamen
 • lage eigen bijdrage per Danexamentraining, welke op dit moment € 5,- per training bedraagt

Het volgen van de Danexamentrainingen en het behalen van het proefexamen is geen garantie voor het uiteindelijk behalen van de beoogde Dangraad.
Een examenkandidaat moet nog steeds het reguliere KBN Danexamen met succes afleggen om de beoogde Dangraad te behalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelatingseisen KBN Danexamens

Naast de exameneisen die per Dangraad verschillen, heeft de KBN en het Shotokan 4e Platform toelatingseisen opgesteld.
Als men een Danexamen wenst te doen, moet men eerst voldoen aan deze toelatingseisen alvorens zij worden toegelaten op het reguliere Danexamen.

Toelatingseisen Karate-do Bond Nederland (KBN):

 • Minimaal 3 aaneengesloten volle jaren KBN-lid zijn
 • Minimaal een halfjaar in bezit van de 1e Kyu
 • Minimum leeftijd voor het 1e Danexamen is 15 jaar

 

Toelatingseisen Shotokan 4e Platform:

De kandidaat dient het proefexamen van het Shotokan 4e Platform succesvol te hebben afgelegd, waarbij de kandidaat na het afleggen van het proefexamen een positief advies moet zien te behalen.

Een kandidaat kan zich alleen inschrijven voor het reguliere (echte) KBN Danexamen, na het behalen van een positief advies.

 

Toelatingseisen proefexamen Shotokan 4e Platform:

 • Een kandidaat kan zich alleen met formele toestemming van de eigen leraar voor en proefexamen inschrijven
 • Kandidaat moet voor het 1e Dan proefexamen voldoen aan de bovenstaande toelatingseisen van de KBN (KBN-lidmaatschap, 1e Kyu, leeftijd)
 • Minstens 5 Danexamentrainingen* van het Shotokan 4e Platform (S4P) in het jaar voorafgaand aan het proefexamen gevolgd te hebben
 • Alle onderdelen van het examenprogramma voldoende beheersen
 • Men wil aan het eerstvolgende KBN Danexamen deelnemen
 • De kosten voor het proefexamen van € 10,- moet vóór de start van het proefexamen in de zaal contant worden voldaan

 

* Naast de minimaal 5 Danexamentrainingen die het S4P als voorwaarden stelt, maakt Sensei Antonio met iedere examenkandidaat zelf ook afspraken over het totaal aantal Danexamentrainingen dat hij/ zij bij het S4P gevolgd moet hebben, omdat onze Sensei deze zeer belangrijk acht voor de ontwikkeling van de karateka en omdat deze trainingen een essentieel onderdeel zijn van de voorbereiding op het 1e, 2e, en 3e Dan examen.

Tevens verwacht Sensei Antonio van iedere examenkandidaat dat hij/ zij veel (extra) tijd, inzet en energie steekt om zich voor te bereiden op een Danexamen (zie inzet).

Een examenkandidaat mag op zijn/ haar beurt van Sensei Antonio verwachten dat hij voor iedere examenkandidaat ook (veel) extra tijd, inzet, energie en aandacht schenkt om de slagingskans op het proefexamen én op het (echte) Danexamen, zoveel mogelijk te vergroten.