Voorbereiding Dan Examen – Zwarte Band


Als een karatelid de 1e Kyu heeft behaald en klaar is voor het zwarte band (Dan)examen, kan hij/ zij een officieel landelijk Danexamen afleggen bij de
Karate-do Bond Nederland (KBN), om een Dangraad te behalen.

Onze Sensei heeft zelf meerdere Danexamens afgelegd en heeft daarmee persoonlijk meer dan genoeg ervaring opgedaan met de intensieve voorbereiding op het Danexamen en weet daardoor hoe examinatoren naar een Danexamen kijken, welke facetten er belangrijk zijn en hoe een karate beoefenaar zich het beste kan voorbereiden op het Danexamen.

 
Wanneer een karatelid de 1e Kyu graad (de hoogste bruine bandniveau) heeft behaald, en hij/ zij de ambitie heeft om een zwarte band te bemachtigen, zal de Sensei voor het betreffende karatelid een persoonlijk Danexamen plan opstellen om dat doel te bereiken. Alvorens onze Sensei dit plan kan gaan opstellen, moet de karatelid goed beseffen waar hij/ zij aan begint.

De weg naar het behalen van een zwarte band (graad) is een zeer intensief proces, waarbij er door de karateka heel veel inzet, tijd en energie moet worden gestoken om dat doel te bereiken. Omdat de Sensei zelf ook veel tijd, inzet en energie steekt in een karatelid om dat doel te bereiken, maakt de Sensei daarom met het betreffende karatelid afspraken over de benodigde inzet die de Sensei van het karatelid verwacht, en wat het karatelid van de Sensei mag verwachten.

 
 
Bij het bepalen of een karatelid klaar is voor een Danexamen is het advies van onze Sensei bindend.
Hierbij beslist onze Sensei na overleg met het betreffende karatelid of hij/zij zich kan aanmelden voor het proefexamen van het Shotokan 4e Platform.
Dit heeft o.a. te maken met:

 • de hoeveelheid tijd, moeite en energie onze Sensei in de betreffende een karatelid steekt om hem/ haar klaar te stomen voor een Danexamen
 • de bereidheid van de karatelid om zelf ook veel tijd, moeite en energie in de voorbereiding te steken tijdens het doorlopen van het (zware/ lange) trainingstraject
 • bij Shidoshi-do weinig trainingen hebben gemist, in het jaar voorafgaand aan het Danexamen (inzet)
 • minimaal 15 Danexamentrainingen van het Shotokan 4e Platform hebben gevolgd – welke onze Sensei van iedere karatelid eist (inzet). Het liefst wil onze Sensei dat onze karateleden zoveel mogelijk Danexamentrainingen volgen, maar 15 trainingen is toch echt het minimum
 • onze Sensei zijn handtekening moet zetten op het aanmeldformulier van het proefexamen. Zonder deze handtekening kan een karateka van Shidoshi-do niet deelnemen aan het proefexamen

 

Globaal bestaat een Danexamen plan van Shidoshi-do uit de volgende onderdelen:  

   • planning: een karatelid moet erop rekenen dat hij/ zij minimaal een jaar lang zowel binnen als buiten Shidoshi-do (deelnemen aan Dan examentrainingen) veel moet trainen/ voorbereiden, om het gewenste Danexamen niveau te bereiken
   • op maat gemaakt persoonlijk plan, opgedeeld in verschillende fases: op basis van de planning, de kennis en vaardigheden van de karatelid en het Dan examenprogramma waarin het karatelid examen wil doen
   • leren kennen en onder de knie krijgen van het Dan examenprogramma van het Shotokan 4e Platform
   • minimaal 15 Dan examentrainingen volgen van het Shotokan 4e Platform

  S4P

Onze Sensei stelt voor ieder karatelid een persoonlijk en op maat gemaakt plan op, waardoor de exacte inhoud van dit plan altijd voor iedere karatelid er anders uit ziet.

 

Shotokan 4e Platform

Binnen de Karate-do Bond Nederland zijn in de loop der jaren meerdere stijlgroepen ontstaan, die elk eigen Dan examenprogramma’s hebben ontwikkeld, waarbij karate beoefenaars onder de vlag- en verantwoordelijkheid van de KBN een Danexamen kunnen afleggen. Omdat alle diploma’s van de KBN (lerarendiploma’s en Dan graaddiploma’s) geaccrediteerd en bekrachtigd zijn door het overkoepelende sport orgaan Nederlands Olympisch Comite*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), zijn alle KBN diploma’s internationaal wereldwijd erkent.

Onze eigen Sensei Antonio heeft zelf zijn 1e én 2e Dan behaald via het Dan examenprogramma van het Shotokan 4e Platform. Deze stijlgroep is opgericht door Sensei Dimitra Limneos (6e Dan) en bestaat uit zeer hoog gekwalificeerde Sensei’s die onder leiding van Sensei Dimitra Limneos, tijdens Dan examentrainingen de verschillende examenprogramma’s behandelen en tijdens de KBN Danexamens optreden als officieel erkende examinatoren van de KBN.

Omdat onze Sensei zelf zeer goede en uitstekende ervaringen heeft met het voorbereiden op een Danexamen via het Shotokan 4e Platform (S4P), heeft Shidoshi-do een bewuste keus gemaakt om onderdeel uit te maken van het S4P. Daardoor volgen wij de normen, waarden en Dan examenprogramma’s van het S4P. Als een karatelid zich bij ons wil voorbereiden op een Danexamen, zal hij/ zij dus het examenprogramma gaan volgen van het S4P.
 
Het plan dat onze Sensei opstelt, ter voorbereiding op een Danexamen, zal dan ook de Dan examenprogramma’s van het S4P als uitgangspunt nemen.

 

Activiteiten van het Shotokan 4e Platform:
 • 6 à 8 x per maand, (lokale/ regionale) Dan examentraining in de eigen Dojo die de karateschool welke is aangesloten bij het Shotokan 4e Platform (S4P) in overleg met én onder leiding van Sensei Dimitra Limeos, in Nederland organiseert
 • 2x per jaar, lerarenbijeenkomst S4P voor KBN Rijkserkende leraren
 • 2x per jaar, proefexamen S4P
 • 2x per jaar, Landelijk KBN Danexamen
 • 1x per jaar, bijzonder KBN Danexamen (landelijk) – speciaal Danexamen bedoelt voor karateka’s met een geestelijk en/of lichamelijk beperking

 

Voordelen Dan examenprogramma’s van het Shotokan 4e Platform:
 • groot aanbod van lokale/ regionale Dan examentrainingen, onder leiding van Sensei Dimitra Limneos
  Klik hier voor het actuele aanbod van het S4P
 • tijdens alle Dan examentrainingen les krijgen van zeer hoog gekwalificeerde Sensei’s, inclusief Sensei Dimitra zelf
 • hoge betrokkenheid van alle Sensei’s: het hele team van het S4P heeft maar één doel: karateka’s zoveel en zo goed mogelijk voorbereiden op een Danexamen. Men wil dat jij slaagt en daarmee jouw doel bereikt
 • uitstekende stapsgewijze begeleiding naar een Danexamen
 • uitgebalanceerde en uitdagende Dan examenprogramma’s van hoog niveau, die regelmatig worden bijgewerkt om de kwaliteit van het Shotokan Karate-do in Nederland op peil te houden
 • proefexamen dat verplicht is voor alle examenkandidaten die examen willen doen voor de 1e, 2e, en 3e Dan.
  Bij het proefexamen wordt er getoetst of een examenkandidaat de examenstof en het examenniveau voldoende beheerst, waarbij er geen tot weinig nog moet worden bijgeschaafd om maximaal kans te maken op het echte/ reguliere Danexamen
 • lage eigen bijdrage per Dan examentraining, welke op dit moment € 5,- per training bedraagt

Het volgen van de Dan examentrainingen en het behalen van het proefexamen is geen garantie voor de behalen van het beoogde Dan graad.
Een examenkandidaat moet nog steeds het reguliere KBN Danexamen met succes afleggen om de beoogde Dan graad te behalen.

Toelatingseisen KBN Dan examens

Naast de exameneisen die per Dangraad verschilt, heeft de KBN en het Shotokan 4e Platform toelatingseisen gesteld. 
Als men een Dan examen wenst te doen, moet men eerst voldoen aan deze toelatingseisen alvorens zij worden toegelaten op het reguliere Danexamen.

Toelatingseisen Karate-do Bond Nederland (KBN):

 • Minimaal 3 aaneengesloten volle jaren KBN-lid zijn
 • Minimaal een halfjaar in bezit van de 1e Kyu
 • Minimum leeftijd van 15 jaar

 

Toelatingseisen Shotokan 4e Platform:

De kandidaat dient het proefexamen van het Shotokan 4e Platform succesvol te hebben afgelegd, waarbij de kandidaat na het afleggen van het proefexamen een positief advies moet zien te behalen.
Een kandidaat kan zich alleen inschrijven voor het reguliere (echte) KBN Danexamen, na het behalen van een positief advies.

 

Toelatingseisen proefexamen Shotokan 4e Platform:

 • Een kandidaat kan zich alleen met toestemming van de eigen leraar voor en proefexamen inschrijven
 • Kandidaat moet voor het 1e Dan proefexamen voldoen aan de bovenstaande toelatingseisen van de KBN (wachttijden, leeftijd, KBN-lidmaatschap)
 • Minstens 5 Danexamentrainingen van het Shotokan 4e Platform in het jaar voorafgaand aan het proefexamen gevolgd te hebben
   
  Onze Sensei zelf eist van onze karateka’s dat hij/zij minimaal 15 Danexamentrainingen volgt omdat hij deze zeer belangrijk acht voor de ontwikkeling van de karateka en hij van de kandidaat verwacht dat hij/zij veel tijd, inzet en energie steekt om zich voor te bereiden op een Danexamen
 • Alle onderdelen van het examenprogramma voldoende beheersen
 • Men wil aan het eerstvolgende KBN Danexamen deelnemen
 • De kosten voor het proefexamen van € 10,- moet vóór de start van het proefexamen in de zaal contant worden voldaan